Saturday, April 20, 2024

MỸ, NHẬT NÂNG CẤP QUAN HỆ CÓ TÍNH LỊCH SỬ ĐỂ ĐỐI CHỌI VỚI TRUNG QUỐC (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Mỹ, Nhật nâng cấp quan hệ có tính lịch sử để đối chọi với Trung Quốc

 

Trong tuần thứ hai của tháng 4, lãnh đạo hai nước Mỹ, Nhật nâng cấp quan hệ ở tầm cỡ lịch sử để đáp lại một nước Trung Quốc ngày càng giàu mạnh và hung hang. Washington và Tokyo chú trọng tăng cường quốc phòng, an ninh nhưng cũng đẩy mạnh hợp tác về kinh tế có nhiều ảnh hưởng đến châu Á-Thái Bình Dương và thế giới.

 

https://www.youtube.com/watch?v=8N-hWwCZitA

No comments: