Tuesday, April 30, 2024

BỐ THƯƠNG YÊU (THANH THANH)

 


BỐ THƯƠNG YÊU

Việt-hóa bài "Dear Daddy" của LINH tại bức tường "Vietnam Veterans Memorial" ở thủ-đô Hoa-Thịnh-Đốn, Hoa-Kỳ.

Thắp vội cho con sáu ngọn cầy
(Sài Gòn thất-thủ đúng hôm nay!)
Con và ảnh bố ôm vào ngực,
"Giặc!" Mẹ thì-thầm: "Bố ghét cay!"

Mẹ hỏi: Con ưng học tiếng Anh?
"Bố con là Mỹ - một hùng-binh:
Đèo cao, lũng thấp, Khe Sanh nọ
Ngang dọc sa-trường, chết liệt-oanh!

Từ xứ tôn thờ Thần Tự-Do --
Hoa-Kỳ -- Bố đến Việt Nam ta
Giúp Miền Nam chống quân Miền Bắc
Vào cướp quê mình -- đất gấm hoa!"

Gục dưới mưa dầm, trại khổ-lao,
Mẹ qua đời: thiếu thuốc, cơm, rau!
Chỉ vì "vượt biển" mong qua Mỹ --
Nơi Bố sinh-thành -- Thảm biết bao!

Từ đó, đời con sống bạt-phiêu,
Khóc thương Bố+Mẹ, lệ khô triều!
Hằng ngày chỉ biết trong tâm-tưởng
Khấn-nguyện linh-hồn Bố+Mẹ yêu!

Lén mở nghe tin tự nước ngoài:
Danh thơm của Bố khắc linh-đài .
Tự-hào: con có cha -- là Bố
Vị-Nghiã vong-thân
cứu mọi người!

THANH-THANH

*có thể đọc là  hy-sinh


No comments: