Sunday, April 28, 2024

NHỚ NGÀY 30/4/1975 (NGỌC TRÂN)

 


Nhớ ngày 30/4/75

Buồn lắm hôm nay ngồi nhớ lại
Chuyện xưa mà cứ ngỡ hôm qua
Tan nát từng đoàn quân kiêu dũng
Tang tóc trùm lên khắp mọi nhà!
Tháng Tư ngày cuối bao uất hận
Chiến bào bỏ lại súng gươm buông
Bọn ta cuồng loạn trong đau đớn
Đầu hàng như vết chém ngang lưng!
Từ đấy nhà tan đất mẹ buồn
Bao người con mẹ hận ly hương
Bao người còn lại trong tù ngục
Cuộc sống buồn như kiếp đoạn trường!
Bốn lăm năm rồi vẫn chưa nguôi
Nhìn về quê mẹ dạ ngậm ngùi
Đất biển mất dần vào giặc Bắc
Bạo quyền đàn áp vẫn chưa thôi!
Hôm nay kỷ niệm ngày quốc hận!
Ta nhìn lại ta hơn nủa đời
Ngồi khóc quê hương buồn vận nước
Bao giờ đất mẹ được yên vui?
Mong cho đất mẹ được yên vui
Người biết thương người khắp mọi nơi
Và ngày quốc hận không còn nữa
Ta lại gặp nhau nở nụ cười.
Ngọc Trân

No comments: