Monday, April 8, 2024

THÁNG TƯ NGÀY ẤY (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 


THÁNG TƯ NGÀY ẤY
 

Tháng Tư ngày ấy đêm ba mươi
Bỏ Nước ra đi tủi ngậm ngùi
Đất khách lưu vong đường vạn nẻo
Quê người lánh nạn khắp nơi nơi
Nhân Quyền đòi hỏi ...giam tù tội 
Dân Chủ đứng lên ...bịt miệng người 
Đất Mẹ bao năm còn lửa khói
Lệ buồn khóc hận có nào nguôiThất bại thường tình của kẻ thua

Nhục vinh, vinh nhục mấy ai đùa

Thương cho vận Nước nghìn năm ấy

Khóc tủi quê hương một thế cờ

Đất Mẹ chung xây người đứng bán

Quê Cha gầy dựng kẻ đòi mua

Tủi cho dân Việt bao ngày tháng

Vận Nước bao phen cảnh trái mùa

 

Nguyễn Vạn Thắng

 


No comments: