Wednesday, April 17, 2024

(hồi ký) VỄ VỤ "KHÔNG-TẶC HỤT" NGÀY 20-4-1974 TẠI PHÚ-BÀI, HUẾ (LÊ XUÂN NHUẬN)

 

(hồi ký) VỄ VỤ "KHÔNG-TẶC HỤT" NGÀY 20-4-1974 TẠI PHÚ-BÀI, HUẾ

 

TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO VỤ KHÔNG TẶC VÀO CHIỀU THỨ BẢY, NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 1974 TẠI PHI TRƯỜNG PHÚ BÀI, HUẾ,

 


49 NĂM ...THÁNG 4 LẠI VỀ

Không Tặc Tháng Tư Năm 1974 Tại Huế – Nguyễn Phúc Liên Thành

 

Lê Xuân Nhuận

Xin tạm trả lời 2 điểm:

 

1-   Hồi đó, Khắp cả Việt-Nam Cộng-Hòa, khó mà tìm ra được một lá cờ Cộng-Sản Bắc-Việt (cờ đỏ sao vàng, của Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa) vì CSBV triệt-để thực-hiện chiêu-bài “các lực-lượng dân-tộc ở Miền Nam tự-động đứng lên chống lại chế-độ VNCH, chứ CSBV không có can-thiệp vào MNVN”; do đó, Liên Thành và CSQG Thừa-Thiên/Huế không tìm ra được một lá cờ CSBV nào. Khi phi-cơ chạy chậm vào trụ-sở phi-trường Phú Bài, tên không-tặc thấy rõ không có cờ của CSBV, tức là không phải phi-trường Đồng-Hới thuộc Cộng-Sản Miền Bắc, nên y cho nổ quả lựu-đạn.

 

2-    Chiếc phi-cơ Air Vietnam trong vụ này, thuộc loại Douglas C-54A (XV-NUM), 4 chong-chóng, tức DC-4, có bề cao 27ft 6in (8.38 mét), tính riêng từ dưới đất lên thềm cửa vào phi-cơ là rất cao, phi-cơ đậu lại nhưng không có cầu-thang lên/xuống, khó có thể dễ-dàng nhảy ngay vào phi-cơ như đóng phim.                          

 
Cước-Chú: Chiều tối cùng ngày, Air Vietnam đưa ra Phú Bài một chiếc phi-cơ khác, với 2 hành-khách, là Trung-Tá Trịnh Văn Ca (Trưởng E-2, tức Giám-Đốc Phản Tình-Báo và Nội-Chính, trực-thuộc Đại-Tá Huỳnh Thới Tây, Trưởng Ngành (CS) Đặc-Biệt Trung-Ương); cùng với Trung-Tá Trần Phước Thành (nguyên là Giám-Đốc Nha CSQG Trung-Nguyên Trung-Phần, nay là Chánh-Sở An-Ninh của Nha Hàng-Không Dân-Sự Việt-Nam.

 

3-  Tôi trình-bày sơ-lược mọi việc đã làm, rồi cùng Thiếu-Tá Ngô Phi Đạm (Trưởng F, Chánh-Sở Công-Tác thuộc E-6 của tôi) lên trực-thăng của Người Bạn Đồng-Minh bay trở về Đà-Nẵng vì trời đã tối.

 

4-  Mấy hôm sau, nhân về công-tác tại Ngành Đặc-Cảnh Trung-Ương, tôi gặp và nói chuyện riêng với Trung-Tá Trịnh Văn Ca. Ông cho tôi biết là Thiếu-Tá Trương Công Ân (Trưởng F, Chánh-Sở Đặc-Cảnh Thừa-Thiên/Huế, có thú-nhận riêng với ông là trong vụ “không-tặc hụt” vừa rồi, Cảnh-Sát ngoài đó đã không tìm ra được một lá cờ Cộng-Sản Bắc-Việt nào để dùng trong kế-hoạch ngụy-trang Phú-Bài thành Đồng-Hới.

 

 

5-  Trở về nhiệm-sở, tôi đã ra Huế gặp riêng Thiếu-Tá Ân, và Ân cũng đã thú-nhận với tôi như thế.

 

6-  Riêng về sự khác nhau giữa phi-trường Gia-Lâm và phi-trường Đồng-Hới thì, độ một tháng sau, Trung-Tá Trần Phước Thành, trên một chuyến đi ngang qua nhà tôi, đã ghé vào thăm tôi và tiết-lộ rằng Phi-Công-Trưởng Dương Văn Em tự-ý quyết-định, nếu phải bay xa, thì chọn phi-trường Đồng-Hới cho gần và nhỏ hơn để dễ lẫn-lộn vì Gia-Lâm lớn quá. Cái tên Đồng-Hới do đó đã đi vào hồ-sơ của giới phi-hành (dù lầm tháng 4 thành tháng 2: 20 February 1974): https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_accidents_and_incidents_involving_the_Douglas_DC-4 còn Gia-Lâm thì do nữ tiếp-viên tên Hồng, người từ đầu chí cuối đã đi sát và gợi chuyện với tên không-tặc, đã trả lời các câu phỏng-vấn của tôi.

 

                                                            LÊ XUÂN NHUẬN

 

Vị nào muốn biết thêm chi-tiết, xin mời đọc cuốn hồi-kí “Biến-Loạn Miền Trung”

 

No comments: