Wednesday, April 10, 2024

VƯỢT BIỂN (BẰNG SƠN)

 


Vượt Biển

 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

 

 

Giọt lệ thắm hôm nào trên khoé mắt

Vẫn còn chưa khô hẳn vết thương lòng

Những tháng ngày trôi dạt chốn biển đông

Bao ký ức như trở về thực tại

 

Vì hai chữ tự do ta chẳng ngại

Đem thân mình chống chọi với phong ba

Chiếc thuyền con theo sóng dữ tuôn trào

Nơi đáy bể mồ chôn ngàn thân xác

 

Em bé nhỏ đã bao ngày đói khát

Trên boong tàu người chen chúc ngổn ngang

Ngỡ vào bờ nào ngờ gặp sói lang

Say xác thịt khiến đời em tan nát

 

Nghe văng vẳng bên tai ai khẽ hát

Lời kinh cầu cùng tiếng khóc than van

Xin đưa tàu đến được chốn bình an

Xây dựng lại từ những gì mất mát

 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

 

Vượt biển

Bằng Sơn


No comments: