Wednesday, April 3, 2024

PHƯƠNG NGỮ XỨ NẪU (NGUYỄN THÀNH LÃM)

 


Đọc Thơ của ngừ Nẫu,thương lắm quơ mình!

PHƯƠNG NGỮ XỨ NẪU

(Nguyễn Thành Lãm)

 

"Phia rầu ! Bà nấu nầu phai

Ăn cho phẻ phẩu đở mai đi làm !"

Không đi thì ổng càm ràm

Bả mò xuống bíp mà làm cho mau

Gấu kia táng cấu thiệt đau

Sưng bằng trái ẩu..."Thâu rầu,,,chưn tui"

"Cửa nhà mà đở tấu thui

Thắp đèn hột dịt lên coi, nhen bà !"

"Ngầu không mà biểu ngừ ta

Bắp đèn đâu hé ? Chết cha ! Mất rầu !"

"Gấu đau tui lấy chai dầu

Chớ chiện dô bíp, tui hầu bà na ?"

"Thâu thâu ông đửng có la

Đang kím thùng quẹt đây mà, ông ơi !"

Nầu phai dừa chín tới nơi

Bả kêu tụi nhỏ ới ời dậy mau

Đông ngừ thì có sao đâu

Hở mà chật quá thì ngầu xít dô

Đang ăn mưa bỗng ồ ồ

Ổng kiu "Mai dẫy sao khô lúa hè ?"

Ông trời như ổng cũng nghe

Chặp sau thì xửng... "Mừng ghơ nhen bà !"

 

Tác giả: NGUYỄN THÀNH LÃM (20/3/2016)

 


No comments: