Monday, April 15, 2024

TRUNG QUỐC SẢN XUẤT QUÁ DƯ THỪA/ TỐT HAY XẤU? (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Trung Quốc sản xuất quá dư thừa – tốt hay xấu cho họ và thế giới?

 

Trung Quốc quá dư thừa cả về năng lực sản xuất lẫn sản lượng vừa gây lo ngại vừa làm tăng căng thẳng với Mỹ và các nước phương Tây. Vì sao nhiều nước lại không cho rằng tình hình đó của Trung Quốc không phải là điều tốt?

 https://www.youtube.com/watch?v=4tKh1pJy14Q


No comments: