Wednesday, April 24, 2024

ĐỪNG TRỞ LẠI SÀI GÒN (THƠ- TRẦN TRUNG ĐẠO/ NHẠC- PHẠM ANH DŨNG)

 


ĐỪNG TRỞ LẠI SÀI GÒN
(thơ Trần Trung Đạo, nhạc Phạm Anh Dũng)
Tâm Thư hát, Cao Ngọc Dung hòa âm, Đào Cận video


Đừng Trở Lại Sài Gòn


Thơ: Trần Trung Đạo
Nhạc: Phạm Anh Dũng

Anh ra đi Sài Gòn xưa đã chết
Cây me già cô độc đứng trong mưa
Đừng trở lại, chẳng còn gì nữa hết
Em đã tàn hương sắc của năm xưa

Anh ra đi mùa đông buồn hoang vắng
Mùa mưa dài, mưa trút nước nơi đây
Đừng trở lại, chẳng cần ai đưa đón
Để em ngồi nghe lá khóc trên cây

Đừng trở lại, anh ơi, đừng trở lại
Về làm chi không ai trách anh đâu
Về làm chi, cơn mộng đã tan rồi
Về làm chi, anh ơi về chi nữa!!!

Anh ra đi cửa lòng em đã đóng
Với đau thương chồng chất tuổi xuân qua
Đừng trở lại, không còn ai mong ngóng
Xuân đã tàn từ độ én bay qua

 

Trần Trung Đạo


No comments: