Wednesday, April 3, 2024

THƠM DÁNG ĐỨNG NGỌT ĐIỆU NẰM (LUÂN TÂM)

 


THƠM DÁNG ĐỨNG NGỌT ĐIỆU NẰM

Hôn từng hoa tay thơ ngây
Cho thơm cho ngọt tháng ngày tha hương
Hôn từng hoa chân văn chương
Cho hương quê mẹ khơi nguồn thương ca


Hôn từng sợi tóc tiên nga
Cho cưng yểu điệu tài hoa tuyệt vời
Hôn từng hoa thơ mưa môi
Cho hoa mắc cỡ lên ngôi tiên bồng


Hôn từng giọt nắng chiều đông
Cho hoa thơm vợ cưng chồng nghìn năm
Hôn từng dáng đứng điệu nằm
Cho thương cho nhớ cho thăm cho chào


Hôn từng ngõ ngách chiêm bao
Cho chung tình mộng trăng sao ghen hờn
Hôn từng hơi thở du sơn
Cho hương tình muộn thơm hơn hương trầm


"Ghe lui còn để dấu dằm
Người yêu đâu mất chỗ nằm còn đây"…(1)


MD.01/26/10
LuânTâm
(1) Ca Dao

No comments: