Tuesday, April 23, 2024

DÒNG HUYẾT LỆ (TRẦN QUỐC BẢO) Dòng Huyết Lệ     

 

Biết nói gì… khi chúng tôi thất trận

Nước mất Nhà tan! Bầm dập Quê tôi!

Tổ Quốc chìm vào đêm đen u hận

Hàng triệu con dân bỏ Nước, ra khơi

 

Qúa đau đớn, khi chúng tôi rã trận

Quân lính tiền phương, bắn hết đạn rồi!

Nhiên liệu hành quân cạn nguồn tiếp vận

Đồng minh phủi tay, lạnh mặt bỏ rơi!

 

Thật đứt ruột nhìn đoàn quân vỡ trận

Tan hàng buông súng, lũ lượt vào tù!

Tiếng súng cuối cùng, anh hùng tự tận

Xóa bàn cờ!... uất hận đến ngàn thu!

 
               Inline image

Đành cúi mặt, thân chiến binh thua trận

Nhìn bà con chạy giặc, chết đầy đường!

Bao thiếu nữ tan thây ngoài hải phận

Bao xác người làm mồi cá đại dương!

 

Cuộc thắng bại, không ở ngoài trận chiến

Mà nước cờ thí chốt, tự chính trường

Khói lửa mịt mù, ấy chỉ là “diện”

Còn “điểm” quyết định trong tay siêu cường

 

Như trong ác mộng, thấy mình bỏ trận

Nước mất nhà tan, lỗi tại chúng tôi!   

Không ngăn nổi bọn cộng thù xâm lấn

Đánh đấm gì… khi Tổng Thống hàng rồi!

 

Ứa máu mắt !... không ngờ mình bại trận

Lạy Quốc Kỳ !... Tạ tội với Quê Hương !...

Việc cứu Nước trao cháu con hậu vận

Hãy vùng lên chiếm lại trọn biên cương!

 

          Trần Quốc Bảo

                  Richmond, Virginia

             Địa chỉ điện thư của tác giả:

          quocbao_30@yahoo.com

No comments: