Tuesday, April 9, 2024

NGƯỜI TÙ CẢI TẠO (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 

NGƯỜI TÙ CẢI TẠO

 


 

Nhà gian, vách đất ngủ bon chen

Cả lũ nằm co chẳng chiếu mền

Muỗi, rệp thi đua nhau kéo tới

Cộng nô canh thức gác ngày đêm

 

Niềm đau hòa lẫn lời than trách

Buồn khổ chung nhau nỗi hận phiền

Gặp lúc không may thân ngả bệnh

Rét rừng, đói khát chỉ nằm rên

 

Người tù cải tạo chỉ còn xương

Rách rưới lang thang cảnh chán chường

Mở miệng chúng cho loài phản động

Lặng im nuốt lệ máu trào tuôn

 

Ngày trước oai phong thân lẫm liệt

Giờ thì Nước mất cảnh tang thương

Mấy ai thấu hiểu thân tù tội

Cộng đến nhà tan cảnh đoạn trường

 

Cải tạo giả hình lũ chó săn

Danh từ hoa mỹ lũ vô thần

Cùng là dân Việt, sao đành đoạn

Cùng giống Tiên Rồng, nỡ hại dân

 

Bây cướp miền Nam máu ngập tràn

Để đời nguyền rủa bọn hôi tanh

Dân tình đói khổ bao tang tóc

Ngàn kiếp không quên lũ bạo tàn

 

Nước Việt kiên cường, bao hiển hách

Dân hùng, trí dũng dựng nhà Nam

Chúng bây cả lũ phường ăn hại

Phá hại cơ đồ, cướp của dân ...

 

Lịch sử sau này sẽ khắc ghi

Bọn người rừng rú có ra chi

Chúng bây rồi sẽ ra tro hết

Dân Việt vùng lên chắng sợ gì

 

Nguyễn Vạn Thắng

 


No comments: