Thursday, April 11, 2024

QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO)

 Quốc Tổ Hùng Vương   Thơ Trần Quốc Bảo

 Inline image

      Mộ Tổ Hùng Vương – Phủ Lâm Thao

 

Quốc Tổ Hùng Vương   

 

Dù ai lưu lạc đường xa,

Nhớ ngày Giỗ Tổ, tháng Ba, mùng Mười

Tổ Hùng Vương, mười tám đời, (*)

Trường tồn thiên địa, rạng ngời trăng sao.

 

Đền Hùng ở phủ Lâm Thao,

Trên sườn Nghĩa Lĩnh, non cao chập chùng,

Giữa sông Lô và sông Hồng,

Giang sơn cẩm tú, một vùng địa linh.

 

Inline image
                                         HÙNG VƯƠNG QUỐC TỔ

Giống nòi Quốc Tổ khai sinh,

Công ơn lập Quốc, định hình núi sông.

Chim có Tổ, người có Tông,

Việt Nam nguồn gốc con Rồng, cháu Tiên.

 

Toàn dân ở khắp mọi miền,

Một lòng thờ kính Tổ Tiên muôn đời.

Dù ai đi ngược về xuôi (ca dao),

Nhớ ngày Giỗ Tổ, mùng Mười, tháng Ba./. 

 

          Trần Quốc Bảo

                Richmond, Virginia       

             BÚT VIỆT VĂN ĐOÀN

        quocbao_30@yahoo.com

(*)
Inline image

No comments: