Friday, April 26, 2024

VÌ EM CÒN BÉ (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 VÌ EM CÒN BÉ

 


 
Ngày mất Nước ra đi em còn bé
Ngày điêu tàn đau xót cảnh ly hương
Em biết không chúng gây cảnh đoạn trường
Người gục chết ...niềm đau thương tức tưởi 
 
Hàng vạn người tù đày chưa ra khỏi
Bọn hung tàn khát máu loài dã man
Chúng gây bao tang tóc cảnh điêu tàn 
Cho dân Việt tháng năm dài đau khổ
 
Em còn bé làm sao em hiểu rõ
Bọn vô thần cộng sản lũ gian manh
Chúng ác hơn loài quỷ đỏ vạn lần
Chuyên nhồi sọ trẻ thơ thành khờ khạo
 
Bọn cộng sản chúng toàn loài tà đạo
Chúng giết người, cướp của hại người dân
Ải Nam Quan, Bản Giốc chúng hiến đâng
Ta phải gọi bọn này, quân phản Quốc
 
Hãy đứng lên cùng nhau chung góp sức
Diệt quân thù ra sức giúp Non sông
Hãy hiên ngang, bất khuất giống Tiên Rồng
Sống xứng đáng cháu con giòng máu Việt
 
Hãy đứng lên cùng nhau ta tiêu diệt
Bọn côn đồ, loài quỷ đỏ cộng nô
Để dân ta lấy lại toàn cõi bờ
Cho Đất Nước thanh bình vui sống lại
 
Nếu em hiểu tại sao phường vô loại
Hại dân lành, dâng đất Tổ tiên ta
Thử hỏi xem, còn đứng đó vui ca
Hay theo chúng, học đua đòi chém giết
 
Sử dân Nam, bao anh hùng hào kiệt
Quyết đấu tranh, cương quyết diệt quân thù
Không đứng nhìn, những kẻ quá ngu ngơ
Theo gót giặc, quay về hại Tổ Quốc
 
Em còn Bé hãy đứng lên xây dựng Nước
Đừng theo chúng làm điều ác gian manh
Hãy nhìn xem tội chúng quá rành rành
Dâng đất biển, Hoàng sa cho Tàu cộng

Nếu lương tâm các em còn giao động
Xin quay về nối gót bậc Ông Cha
Đừng nghe theo bè lũ hại quê nhà
Giòng máu Việt muôn đời luôn bất khuất
 
Nguyễn Vạn Thắng 

No comments: