Friday, April 12, 2024

XIN ĐỪNG QUÊN QUÊ HƯƠNG (BẰNG SƠN)

 


 

Xin Đừng Quên Quê Hương

Thương tặng chị CHP.

 

💦💦💦💦💦💦💦💦

 

Xin đừng quên hai tiếng gọi Việt Nam

Nơi cắt rốn chôn nhau nguồn cội Việt

Trang lịch sử những anh hùng bất diệt

Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ dựng sơn hà

 

Xin đừng quên khí thế nước Nam ta

Chân đạp đất đầu đội trời bất khuất

Lý thường Kiệt lời hịch truyền như sấm

Còn trong ta nhiệt huyết của một thời

 

Màu da vàng vì chiến cuộc nổi trôi

Từ bốn bễ năm châu thân viễn xứ

Ngàn hải lý luôn ghi lòng hai chữ

Việt Nam ơi quê hương nhớ vô ngần

 

Tháng năm dài lòng mang nỗi bâng khuâng

Ngày trở lại đường xưa còn lối cũ???

Dầu đá sỏi xoáy mòn theo nước lũ

Xin nhớ đứng quên hai tiếng Việt Nam

 

💦💦💦💦💦💦💦💦

 

Bằng Sơn

 

No comments: