Monday, February 27, 2017

ƠI HÀ TĨNH (Phan Minh Châu)

Ơi Hà Tỉnh đêm nay người có ngủ
Khi niềm đau cứ thế dậy từng ngày
Đất hẳn đói? nên giao vào tay giặc
Hay bạn, thù cứ thế khoác trong tay
  
Một nhà máy mang bao điều hệ luỵ
Bảy mươi năm dần giết cả dân lành
Mỗi mạng sống phải chăng vài ba tỷ?
Có đủ đời trả món nợ này không?
  
Chúng đấu nối giết ta bằng chất độc
Đường ống đi chúng đã liệu trăm bề
Dân không chết phanh thây vì chất độc
Cũng lừng khừng như một lũ u mê
  
Cá bỏ mạng lềnh bềnh trôi trên biển
Lớp sóng xô lớp trôi dạt vào bờ
Hàng tấn cá chết nằm phơi lớp lớp
Chết tội tình ôi cái chết oan khiên
  
Dòng nước độc lại cuốn về trăm hướng
Lan toả đi giết chết cả quê mình
Mỗi con nước x ra từ thép độc
Hỏi nơi nào còn chỗ cá đi không?
  
Chúng trân tráo lộ ra phường hai mặt
Đánh bên kia nhưng vuốt ở bên này
Dân muốn cá tôm hay là sắt thép
Chọn một điều chỉ chọn một trong hai
  
Dân bối rối như đã từng bối rối
Bởi trên kia hắn đã được che đầu
Dù có đánh ngàn năm không thắng nỗi
Lũ mặt người bụng dạ tựa bầy sâu
  
Lỡ rước giặc vào đây dày mộ tổ
Bốn nghìn năm đã đủ phận tôi đòi?
Nay lại muốn thêm vào trang sử mới
Mảnh đất lành không biết chảy về đâu?
  
Không nói hết còn bao điều hệ luỵ
Chúng giăng ra để by lấy dân mình
Một dân tộc cả đời không sợ chết
Thì sá gì bọn chúng lũ gian manh.
  
Formosa chúng nay chờ đó nhé
Đừng thách dân tao đừng đố dân tao
Một ngọn lửa đấu tranh đang bùng cháy
Sáng ngụt trời như đó những vì sao. 
                              Phan Minh Châu

No comments: