Friday, February 24, 2017

RIP: HOÀNG KIM TRUY

TIN BUỒN
Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Từ Việt Nam, Sư Huynh Huỳnh Bá Củng báo cho biết:

TIN BUỒN: Bạn Hoàng Kim Truy, sinh ngày 21-1-1944, mất ngày 9-2-2017 tại SIMI VALLEY, CA, USA, CHS Nguyễn Huệ khóa 1956-1962.
Các bạn cùng khóa …Võ Văn Tịnh, Huỳnh Khanh, Trịnh Bang, Đặng Văn Vinh, Đặng Chí Thống, Nguyễn Đình Thuần, Trương Văn Bảo, Trần Ngọc Thung, Huỳnh Bá Củng, Võ Đồng Tâm…báo tin buồn đến các bạn đồng môn.  Chúng tôi có lời chia buồn với gia quyến và cầu chúc linh hồn bạn mau về Miền Cực Lạc.
No comments: