Friday, February 3, 2017

TỚI NGẢ NĂM THÀNH PHỐ (Đặng Kim Côn)


Tới Ngã Năm Thành Phố

Tới ngã năm ta như thành một ngả
Xuôi ngược dòng đời trôi xa xăm
Tất tả cõi người kiếm tìm hạnh phúc
Ta tìm ta từ đổ nát trăm năm.

Tới ngã năm ta như thành ngã sáu
Dẫn phố phường xuôi về một phía trời
Ở đó d
òng sông nô đùa biển cả
Ðàn hải âu bay trắng xóa trùng khơi.

Dưới những cột đèn thao thức đứng
Soi nửa đời ai mất bóng mình
Ðưa tay không biết tìm đâu bóng
Ðể giữ đời nhau một chút tình.

Giữa ngã năm ta thấy mình lạc lối
Không phố, không đèn, không núi, không sông
Ngã năm tìm ta chập chùng bóng tối
Con đom đóm gầy lơ lửng giữa cuồng phong.

Đặng Kim Côn (1994) 

No comments: