THÔNG BÁO

Thursday, February 23, 2017

TIN BUỒN: CỤ BÀ ĐÀO THỊ NỮA QUA ĐỜI

CVNN vừa nhận được tin buồn:
Thân mẫu của chị Nguyễn Thị Tuyết,
tức “Thi sĩ” Cẩm Loan là:
Cụ bà ĐÀO THỊ NỮA
Pháp Danh Chung Thị
Đã từ trần ngày 22 tháng 2 năm 2017
Tại Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
HƯỞNG THỌ 91 TUỔI


(Xin bấm vào “Newer Posts” hoặc “Older Posts” ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau).

No comments: