Thursday, April 5, 2018

THÁNG TƯ ...NỖI NHỚ (Mai Tâm)


***Sóng ( Tranh MT)

Tháng Tư ...Nỗi Nhớ


Chim di lặng lẽ phía Trời Đông
Gợi nhớ buồn thương phận má hồng
Gió nhẹ vờn Mây thêm quyến luyến
Sóng đùa dãi cát mộng chờ mong
Thời gian phủ cuốn câu Tương ngộ
Tạo hóa vần xoay khúc đục trong
Biển vẫn trào dâng Tên réo gọi
Ơi hời ! ..vạn dặm ..thấu Tình không ?
Mai Tâm 3/4/18

***Sóng ( Tranh MT)

Ngoài năng khiếu làm thơ, Mai tâm còn là họa sĩ rất tài,
Xin mời thưởng thức bức tranh: “Phong Cảnh Hoa Lư”
Mà mai Tâm vừa vẽ xong.

No comments: