Thursday, June 14, 2018

HOA TIGÔN (BS. ĐẶNG THỊ NGA)


 
HOA TI GÔN

Người ấy ngày xưa đã nợ tôi
Nửa lời hò hẹn...nửa lời thôi
Nửa kia tôi vẫn chôn sâu lắm
Tận đáy tim tôi...tận cuối đời

Đem chi cành hoa ấy trao tôi
Trái tim hồng thắm quá tinh khôi
Để tôi thao thức bên gối mộng
Nhớ thương thương nhớ chỉ người thôi

Rồi mùa thu ấy người xa tôi
Mang lời hò hẹn giấu đâu rồi
Mình tôi thơ thẩn bên hiên vắng
Nhặt cánh hoa rơi...đợi một người...

Bây giờ người ấy vẫn nợ tôi
Nửa lời nhắn nhủ...nửa lời thôi
Nửa lời cũng đủ lành vết cắt
Trái tim tôi vỡ tự lâu rồi...

Thơ&ảnh Đặng Thị Nga
5/2018
BS. ĐẶNG THỊ NGA

No comments: