Tuesday, June 19, 2018

TIN BUỒN: CỤ BÀ HOÀNG TRỌNG NGHĨA QUA ĐỜI


 

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

CVNN vừa nhận được tin buồn thân mẫu của anh Hoàng Trọng Ý, là :

Bà quả phụ Hoàng Trọng Nghĩa (nhủ danh Nguyễn Thị Tình) vừa mãn phần tại Tuy Hòa VN.

Thành thật chia buồn cùng anh Hoàng Trọng ý và chị Nguyễn Thị Hoa “Hoa Đồng Xuân” cùng tang quyến, nguyện xin hương linh cụ bà sớm về cõi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &
CHIM VỀ NÚI NHẠN


No comments: