Thursday, June 21, 2018

THƯ MỜI & THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN (HUỲNH CÔNG TỊNH-CHỦ TỊCH)
  • Hội Đồng Hương Phú yên tại Nam Cali do anh Huỳnh Công Tịnh làm chủ tịch, luôn hoạt động thật tích cực để phục vụ đồng hương, xin mời xem thư mời: “Ngày Đồng Hương PY” và Thông Báo về Trại hè, Dạ Vũ Mùa Thu, Giải Khuyến Học, và Bài Đặc San 2019.  Ước mong quý đồng hương tham dự đông đủ, góp bàn tay cho những sinh hoạt của hội.
No comments: