Saturday, June 16, 2018

TIN BUỒN: CỤ ÔNG ĐÀO XUÂN THẢO QUA ĐỜIKính thưa quý thầy cô & các anh chị,

CVNN vừa nhận được tin buồn cụ ông ĐÀO XUÂN THẢO vừa mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại VN.

Thành thật chia buồn cùng các anh chị:
 • ĐÀO THỊ THU SƯƠNG
 • ĐÀO THỊ MỸ HẠNH
 • ĐÀO THỊ ÁNH HỒNG
 • ĐÀO HỮU CHÍ
 • ĐÀO THỊ TƯỜNG VI
 • ĐÀO THỊ DIỄM KIỀU
 • ĐÀO THỊ MỸ LINH
 • ĐÀO QUANG MINH
 • ĐÀO THỊ MỸ LỆ
 • ĐÀO THỊ MỘNG ĐIỆP
 • ĐÀO THỊ TỐ NHƯ
 • ĐÀO THỊ THU NGUYỆT

Ông Đào Xuân Thảo cũng là cậu của nhà khoa học Diệp Thế Hùng (Pháp) và chị Nguyễn Thị Tuyết (nhà thơ Cảm Loan)

CVNN xin chia buồn cùng các anh chị, và tang quyến cũng như anh Diệp Thế Hùng & chị Cẩm Loan.  Nguyện xin hương hồn cụ ông Đào Xuân Thảo, sớm về cõi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CỰU HOC SINH PHÚ YÊN &
CHIM VỀ NÚI NHẠN

CÁC CON:
 • ĐÀO THỊ THU SƯƠNG
 • ĐÀO THỊ MỸ HẠNH
 • ĐÀO THỊ ÁNH HỒNG
 • ĐÀO HỮU CHÍ
 • ĐÀO THỊ TƯỜNG VI
 • ĐÀO THỊ DIỄM KIỀU
 • ĐÀO THỊ MỸ LINH
 • ĐÀO QUANG MINH
 • ĐÀO THỊ MỸ LỆ
 • ĐÀO THỊ MỘNG ĐIỆP
 • ĐÀO THỊ TỐ NHƯ
 • ĐÀO THỊ THU NGUYỆTNo comments: