Thursday, June 7, 2018

TIẾNG TƠ (CẢM LOAN)


TIẾNG TƠ
(Tặng thầy Hoàng Thế Hào)


Anh so phím
đàn chim rừng ríu rít
Tiếng tơ rung
ấm, lạnh cõi chiêm bao.
Ngàn tiếng suối.
reo vui theo khúc nhạc
Bay lên trời
thắp sáng vạn ánh sao.
Bàn tay đó
xưa anh đàn em hát.
Bài “thu ca”
thấp thoáng mộng thiên hương.
Thời niên thiếu
như cầu vóng lấp lánh.
Bốn mươi năm
như giấc mộng bên đường.
Tiếng đàn anh
đưa em vào cổ tích
Về Tháp xưa
nghe lại tiếng ru hời.
Mai tỉnh giấc
lỡ đời không là thật!
Vẫn còn đầy
tiềm thức tiếng tơ rơi…


25.11.2016
CẨM LOAN

No comments: