Thursday, June 7, 2018

NẮNG LỤA VÀNG (BS. ĐĂNG THỊ NGA)


NẮNG LỤA VÀNG


Thu đến...
Em mặc áo lụa vàng


Phượng buồn...
ngơ ngác. gió lang thang


Nắng ngoan...
say giấc trên tóc rối


Lối nhỏ
mơ màng theo áo bay...


Thơ&ảnh BS. Đặng Thị Nga
09/08/2016

(Mẫu Kha Nguyen)

No comments: