Monday, February 1, 2021

CHẮC (Á NGHI)

 

CHẮC?

*

(Chia sẻ với quý Chị Em vướng phải những chàng mê Hoa Quả)

*

Hỏi rằng ông chắc có thương?

Miệng thì "Chắc... có!" ngọt đường biết bao,

Nhưng thương, không chắc chút nào

Hoa kia, nguyệt nọ quơ quào tinh vi.

 

Bồng thêm Bom, Lựu pha Chì

Hết hoa đến quả, cuồng si lắm “loài”.

Chắc tay, bắp thịt phô bày

Chân? Đi không nỗi, rối dây tơ tình!

 

Vậy mà Tết, chẳng đồng minh

Một mình ôm rượu-thất-tình say sưa

Ôm điều gian dối, lọc lừa

Vợ xa, con bỏ; đổ thừa cô Vy.

 

Cô Vy, cô Vít thiếu gì

Sao không thương nốt mê ly dịch Tàu?

Than chi nào?

Á Nghi, 27.1.2021

 


No comments: