Wednesday, February 3, 2021

SỚ TÁO QUÂN CỦA CVNN.

 

SỚ TÁO QUÂN

 

Tâu Thánh Thượng,  Thần là Ông Táo

Từ Navarre lại đáo về đây

Để đem mọi việc trình bày

Việc năm Canh Tý ngập đầy khó khăn

 

Năm con Chuột nhọc nhằn thảm hại

Bắt đầu bằng cái dịch Cona

Từ bên Trung Quốc tràn qua

Nhiều người bị nhiễm lánh xa bạn bè

 

Nhiều người phải e dè trốn tránh

Sợ bị lây phải lánh chỗ đông

Khẩu trang mang cả ngày ròng

Khi đi chợ phải phập phồng lo âu

 

Cô chủ bút (*) đã mua ticket

Đi Cali ăn Tết lâm ly

Nhưng đành phải hủy chuyến đi

Vì Covid phải cách ly ở nhà

 

Rồi Đại Hội định là tháng chín

Anh Nguyễn Cần uy tín trưởng ban

Bốn trăm người đã sắp hàng

Nhưng vì Covid mộng tan vỡ rồi

 

Dự phí đã phản hồi trả lại

Mạnh Thường Quân cũng phải đành thôi

Biển Tình mong đứng mong ngồi

Những người chờ đợi tơi bời tâm can

 

Tết Cali thường năm phải hủy

Tết Hội Trường Đức Trí cũng tiêu

Chỉ vì Covid mà nhiều

Nhiều người đã phải vạn điều khổ đau

 

Thôi Thần sẽ bắt đầu chuyện khác

Để Thượng Hoàng nghe mát tai hơn

Chuyện cô chủ bút (**) còn non

Đã thành Bà Nội nhưng còn đẹp tươi

 

Rồi hè đến chuyện vui không thiếu

Blog đã hơn bốn triệu người xem (***)

Mỗi tuần bài vở hay thêm

Nhiều người cộng tác người khen thật nhiều

 

Nhưng thu đến bao nhiêu rắt rối

Mỹ đi bầu trăm nỗi phân chia

Cầu mong dân Mỹ mọi bìa

Sẽ đoàn kết lại mai kia nước giàu

 

Tâu Thánh Thượng, Ngài đâu có biết

Một tin mừng trong hết mọi nhà

Vaccine đã được tạo ra

Diệt con virus cona đáng đời

 

Người có tuổi được mời chích trước

Người trẻ thì sẽ được tiêm sau

Nếu làm Đại Hội mau mau

Chỉ người lớn tuổi bạc đầu được đi

 

Đại Hội sẽ cực kỳ vui lắm

Ông Bà già đằm thắm ôm nhau

Hát hò nhảy nhót trên tàu

Hawaii tình ái bắt đầu đem hâm

 

Tâu Thánh Thượng, chuyện năm Canh Tý

Đã kể qua, Thần ý hết rồi

Thần xin nâng chén ly bôi

Trở về hạ giới tô bồi giang sơn.

 

Táo Quân của CVNN

(*) Cô chủ bút của CVNN là Thuky

(**) Thuky thành Bà Nội cuối tháng năm 2020

(***) 4 triệu 2 trăm ngàn người vào đọc CVNN, hè 2020.


No comments: