Wednesday, February 17, 2021

XUÂN KỶ DẬU & ÁO VẢI CỜ ĐÀO (NGƯ SĨ)

 

 - Ngày 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789, người anh hùng dân tộc áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ dẫn đầu đoàn quân bách chiến bách thắng vào giải phóng kinh thành Thăng Long sau khi đã đập tan hàng vạn quân xâm lược Mãn Thanh.  

 

Theo Thánh vũ ký của Nguỵ Nguyên nhà Thanh:

"Sĩ Nghị chạy trốn qua được bờ bắc sông Phú Lương (Tức sông Hồng) liền cắt đứt cầu phao khiến các đạo quân của Hứa Thế Hanh và Trương Triều Long bị bỏ lại ở bờ nam. Do đó hơn 1 vạn người vừa tướng vừa quân xô nhau nhảy xuống sông để bơi sang bờ bắc và đều bị chết đuối cả"[35][36].

 

Cảm tác .....

 

XUÂN KỶ DẬU

 

Kỷ  Dậu  mùa Xuân  phá giặc  Thanh

Lũ  quân  Sĩ  Nghị  bại  tan  tành

Tượng binh  khiếp  đãm  quân xâm lược

Hồi trống  ra  oai  giặc  khiếp  danh

Vỡ mật   quăng  cờ Tôn Sĩ  Nghị

Kinh hoàng thắt cổ  Hứa Thế Thanh

Quang Trung đại thắng  Xuân năm Dậu

Áo Vải  Cờ Đào....  rạng  sử  xanh  !....

 

Ngư Sĩ ...

 

ÁO VẢI CỜ ĐÀO

 

Áo  Vải  Cờ  Đào  rạng  sử  xanh

Tây Sơn  khởi nghĩa  hổ đề  danh

Vung cao  kiếm bạc quân xung trận

Phất  phới  Cờ Vương  tượng phá thành

Sĩ  Nghị  kinh hồn  dân nước  Việt

Sông  Hồng  nghẽn xác  lũ  quân  Thanh

Thăng Long  phất  phới  Cờ  dân  tộc

Trang sử Trời  Nam  dũng  liệt  oanh....!

 

Ngư  Sĩ


No comments: