Wednesday, February 24, 2021

TÀN CUỘC KHÔNG (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

TÀN CUỘC KHÔNG

 

1/  Bên ngoài song cửa

Từng bông tuyết rơi

Ly cà phê đen

Sóng sánh  từng giọt

Rớt trên phiến đời

 

2/  Ngồi trong tĩnh mặc

Thời gian chậm trôi

Hơi thở nhè nhẹ

Bềnh bồng mây khói

Ngọc lan đầy vơi

 

3/  Ngồi đây với ta

Trăm năm nhìn lại

Bóng nắng xuyên mành

Một chùm hoa trắng

Thử hóa thinh không

 

4/  Bên ngoài song cửa

Bầy chim tìm mồi

Người tìm mấy cuộc

Khôn dại nào hay

Nắng hòa trong tuyết

 

5/ Ngồi đây một mình

Một mình ngồi đây

Cuộc chơi ta đẩy

Cuộc đời ta vây

Mình không hóa trống

 

6/ Ta hóa hư không

Về đâu mấy bận

Bạc trắng cầu vòng

Đếm không trả lại

Không đầy hư không

 

Oklahoma Febuary 17.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: