Wednesday, February 10, 2021

DÂN BIỂU MỸ CHỐNG TRUNG QUỐC QUA ĐỜI VÌ COVID (VOA- GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

Dân biu M chng Trung Quc qua đi vì Covid

10/02/2021

 

Dân biu liên bang Ron Wright t bang Texas, người được cho là vn đng chng Trung Quc mnh m và tích cc ng h cng đng Vit Nam, qua đi sau khi nhim Covid-19, văn phòng ca ông thông báo hôm 8/2.

Ông là dân biu đương nhim đu tiên ca Quc hi M qua đi sau khi mc Covid. Vào tháng 12, dân biu đc c Luke Letlow cũng qua đi sau khi mc Covid mà không kp tuyên th nhm chc Quc hi.

Covid và ung thư

“Dân biu Ron Wright đã qua đi mt cách thanh thn tui 67 vào ngày 7/2 năm 2021. V ca ông, Susan, đã bên cnh ông lúc ông ra đi và ông hin đang bên cnh Chúa và Đng cu thế, thông cáo viết. Trong hai tun trước đó, Ron và Susan đã được đưa vào Bnh vin Baylor Dallas sau khi nhim Covid-19.

“Dân biu Wright s được nh đến như là mt người bo th theo Hiến pháp. Ông y là mt chính khách, ch không phi là mt người theo tư tưởng nào. Ron và Susan đã dành c cuc đi h chiến đu cho t do ca mi cá nhân, các giá tr ca Texas và trên hết, sinh mng ca nhng đa tr chưa chào đi, thông cáo cho biết.

Văn phòng ca ông Wright cho hay ông xét nghim dương tính vi Covid-19 vào ngày 21/1. Ông Wright ra tuyên bvào thi đim đó: Tôi đang có triu chng nh, nhưng nhìn chung, tôi cm thy n và s tiếp tc làm vic t nhà cho người dân đa ht s 6 vào tun này.

Tng thng Joe Biden nói dân biu Wright là mt chiến binh đã chiến đu dũng cm vi c ung thư và Covid-19, nhng căn bnh mà đt nước chúng ta s tiếp tc n lc không mt mi mi ngày đ đánh bi đ tưởng nh tt c nhng người đã mt.

“Chúng tôi dành nhng li cu nguyn cho v ca Ron, Susan, ba người con và chín người cháu ca Ron Wright, Tng thng Biden nói.

Ch tch H vin Nancy Pelosi thuc Đng Dân ch ra tuyên b gi li chia bun ti gia đình ông Wright và ca ngi cuc đi phc v người dân Texas ca c dân biu Cng hòa.

“Trong khi chúng ta tiếc thương s ra đi ca dân biu Wright, các thành viên Quc hi đoàn kết trong ni đau bun và cu nguyn cho nhng gia đình và người thân ca hơn 460.000 người dân M đã b mng trước con virus corona đc ác, bà Pelosi nói. Mi cái chết là mt thm kch khiến trái tim chúng ta tan nát và đòi hi nhng hành đng khn cp, mnh m.

Trong thông cáo hôm 8/2, lãnh đo phe Cng hòa ti H vin, Kevin McCarthy, nói: “Lòng chúng tôi trĩu nng trước tin Ron ra đi. Judy và tôi gi li cu nguyn tn đáy lòng đến Susan và các con ca h trong thi đim rt khó khăn này.

“Ron Wright là mt chiến binh hăng say phc v các c tri ca ông, bang Texas và nước M, ông McCarthy nói.

Tuyên b t văn phòng ca ông Wright cũng cho biết rng ông cũng chiến đu vi bnh ung thư.

“Trong vài năm qua, dân biu Wright đã gi có mt lch trình làm vic nghiêm ngt ti H vin liên bang và ti nhà đa ht s 6 ca Texas trong thi gian điu tr ung thư.

Đa ht s 6 mà ông Ron Wright đi din bao gm các khu vc ca Alrington và Forth Worth và khu vc phía dưới Dallas.

Ông vào Quc hi ln đu tiên trong cuc bu c gia k hi năm 2018 và tái đc c thêm mt nhim hai năm trong cuc bu c ngày 3/11 năm ngoái.

Chng Trung Quc quyết lit

T Forth Worth, Giáo sư-Tiến sĩ Khương Hu Lc, người có quan h thân tình vi nhà Ron Wright, nói ông rt đau bun và bàng hoàng trước s ra đi ca dân biu Wright.

Ông Wright tng nhiu ln làm khách mi trong chương trình Kinh tế-Tài chính hàng tun ca Giáo sư Lc trên Saigon Radio và thường hp mt dùng cơm ti nhà ông.

“Khi ông y ra ng c ln th nht, ông y có vào chương trình radio ca tôi đ vn đng. Ln tranh c va qua ông y cũng vô hai ln, ông Lc cho biết.

Theo li ông Lc thì v c dân biu là người có tinh thn chng Trung Quc quyết lit và đưa ra dn chng mt d lut mà ông Wright là tác gi yêu cu các sân bay M có nhn tin tài tr ca chính ph liên bang không được mua ng lng (thiết b ni t sân bay ra máy bay đ đưa hành khách lên máy bay) ca Trung Quc sau khi phát hin bên trong có các thiết b nghe lén.

“Ông y rt chng đi vic Trung Quc ln át Bin Đông, Tiến sĩ Lc nói và cho biết dân biu Wright đã mnh m lên án Trunrg Quc xây đo nhân to, hn chế quyn t do đi li trên Bin Đông.

Mt chính sách ca Trung Quc na mà ông Wright cc lc ch trích là by n đi vi các nước nghèo tham gia vào Sáng kiến Vành đai-Con đường. Do đó, ông đã tích cc vn đng cho d lut kêu gi chính quyn M rót tin ca vào giúp đ các nước Phi châu đu tư h thng đường sá, mng Internet đ đi chi vi vic ri tin ca Trung Quc cho các nước này.

ng h Vit Nam

Giáo sư Lc thut li li ông Wright tng nói vi ông rng Vit Nam là mt quc gia có v thế quan trng trên thế gii nên đi cùng vi M đ có gii pháp vi Trung Quc.

Theo li ông Lc, dân biu Ron Wright rt ngưỡng m s thành công ca người Vit M, luôn tìm cách tiếp cn vi cng đng Vit Nam và hi tôi rt nhiu v cng đng.

“Ông đã nói rng bt c vic gì cng đng Vit Nam cn ông thì nói ông mt tiếng ông s làm thôi, Tiến sĩ Lc hi tưởng.

Giáo sư-Tiến sĩ Lc dn chng ông tng đ cp vi ông Wright v vic nhng người Vit di tn qua M b mt hết tài sn, nhà ca Vit Nam. Khi đó ông Wright đã t ý sn sàng liên h vi các thượng ngh sĩ đ nh h vn đng B Ngoi giao can thip vi phía Vit Nam cho nhng người Vit M đòi li nhà ca và tài sn ca h. Nhưng mà chúng tôi chưa kp làm điu này thì ông đã ra đi, ông Lc nói.

“Chc chn ông y là v dân biu mun tiếp cn cng đng Vit Nam nhiu nht t trước đến nay đa ht này, ông nói thêm.

Tiến sĩ Lc cũng khen ngi v dân biu va ra đi là mt người có đo đc vì t chi tham gia vic lobby (vn đng) ca các nhóm li ích Quc hi, có kh năng tiếp cn và làm vic vi phía Dân ch đ thông qua các d lut mà ông ng h.

“C đi ông y là người phc v người dân trong chính quyn, ông Lc nói và cho biết trước khi làm dân biu, ông Ron Wright tng làm viên chc đnh giá tài sn ca người dân đ thu thuế.

“Ông y b phiếu cho nhng gì mà ông y tin là đúng ch không b phiếu theo lý tưởng hay đường li nào c, ông Lc cho biết thêm.


No comments: