Sunday, February 28, 2021

GIÓ ĐƯA MÀU ÁO SANG XUÂN (HUỲNH LIỄU NGẠN)

 

Gió đưa màu áo sang xuân

 

gió đưa màu áo sang xuân
để cho em ủ bâng khuâng với tình
ngàn cây dỗ lá làm thinh
như run trước bóng đẹp xinh tuyệt vời

 

gió đưa màu áo xuân tươi
làm cành lay nhẹ làn hơi ngõ hồn
em về chiều vàng cô thôn
bóng chao rụng lá sương dồn dập vây

 

đầu nguồn hương lượn lờ bay
mây xa còn vọng đôi tay em chờ
anh nằm mộng thuở trăng tơ
sương lan nẻo bắc anh chờ nẻo đông

 

thì chờ thì đợi hư không
chưa xuân nhưng cứ ngóng trông nẻo đời
của anh và của mây trôi
của em và của mắt môi kiếp nào

 

chào nhau giữa cõi chiêm bao
có tan được bóng có hao được lòng
gió đưa màu áo xuân nồng
anh ôm mộng tưởng phiêu bồng đón xuân.

 

19.11.2020

Huỳnh Liễu Ngạn


No comments: