Tuesday, February 16, 2021

RIP: BÀ PHAN NGUYỆT NHUNG

 CVNN VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:

Bà PHAN NGUYỆT NHUNG

pháp danh AN LẠC

Nguyên quán : Tiên Châu -An Ninh -Tuy An -Phú Yên

Mãn Phần : 7/2/2021

Tại : Tư Gia -California

Hưởng Thọ : 82 tuổi

Thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện xin hương linh bà vãng sanh tịnh độ.


No comments: