Monday, February 15, 2021

RIP: LÊ THỊ BÊ

 CVNN vừa nhận được tin buồn hiền thê của anh NGUYỄN CỐNG HUY (CHSPY) là: 


    Chị  LÊ THỊ BÊ

Sinh năm 1948 tại TUY HÒA , PHÚ YÊN

Từ trần lúc 4 : 15 phút chiều , ngày Mùng 3 Tết năm TÂN SỬU nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2021 Dương lịch , tai Thành Phố LAUREL Tiểu bang MARYLAND .

Hưởng thọ 73 tuổi .


Thành thật chia buồn cùng tang quyến; nguyện cầu hương linh chị LÊ THỊ BÊ sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc. 


CÁO PHÓ

 

Vô cùng đau buồn và tiếc thương , chúng tôi trân trọng báo tin đến tất cả bà con cô bác , thân bằng quyến thuộc , bạn hữu xa gần , sự mất mát lớn lao của gia đình chúng tôi :

 

Bà: LÊ THỊ BÊ

 

Sinh năm 1948 tại TUY HÒA , PHÚ YÊN

Từ trần lúc 4 : 15 phút chiều , ngày Mùng 3 Tết năm TÂN SỬU nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2021 Dương lịch , tại Thành Phố LAUREL Tiểu bang MARYLAND .

Hưởng thọ 73 tuổi .

 

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

 

Chồng : Nguyễn văn Công ( Cống Huy ) . USA

Trưởng Nữ : Nguyễn thị Xuân Hân . USA

Thứ Nữ : Nguyễn thị Xuân Hương và con . USA

Thứ Nữ : Nguyễn thị Thanh Hà và chồng con . USA

Trưởng Nam : Nguyễn huy Đức và vợ . USA

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

( Xin Miễn Phúng Điếu )No comments: