Friday, February 5, 2021

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN MỸ ĐANG TRỞ THÀNH BONG BÓNG (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC - VOA)

 

Câu chuyện kinh tế với GS - TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Thị trường bất động sản Mỹ đang trở thành bong bóng”

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/1418368771834923


No comments: