Wednesday, February 10, 2021

ĐONG ĐƯA THÁNG CHẠP (AN SƠN)

 

ĐONG ĐƯA THÁNG CHẠP

 

Cỏ hoa dần khoe hương sắc

Chờ Xuân chạm ngõ từng ngày

Thương con dặm trường thân liễu

Mà đời như trở bàn tay

 

Dịch bệnh lan tràn khắp chốn

Rủi may chỉ biết từng ngày

Nhịp điệu năm cùng tháng mãn

Trên vòng con tạo vần xoay

 

Người ta bỏ suy, phù thịnh

Còn ta bỏ thịnh, phù suy

Tích đức cho con mai hậu

Biết đâu giông gió có ngày

 

Tý hư, Sửu hao, Dần bất lợi

Người xưa đúc kết thành lời

Nhìn theo đong đưa tháng chạp

Bên đời bóng xế dần trôi

 

                                                  AN SƠN

No comments: