Friday, February 5, 2021

TIN BUỒN: THẦY HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN ĐĂNG NGỌC QUA ĐỜI

 


Quý thầy cô và các anh chị thân mến, 

Lại thêm một người thầy đáng kính của chúng ta đã ra đi:

Thầy Hiệu Trưởng 

NGUYỄN ĐĂNG NGỌC

Pháp Danh Nhuận Liễu Bảo

(Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học Nguyễn Huệ,

Tuy Hòa, Phú Yên)

Đã qua đời ngày 1 tháng 2 năm 2021

Tại San Diego, California, USA, 

HƯỞNG THỌ 96 TUỔI.


Xin được chia buồn cùng tang quyến; 

nguyện cầu hương linh Thầy Nguyễn Đăng Ngọc sớm được tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng. 


Trân trọng thông báo, và 


Thầy Nguyễn Đăng Ngọc (thứ 6 từ bên trái)
tại Đại Hội 2 Cựu Học Sinh Phú Yên ở Santa Ana, năm 2011.No comments: