Saturday, February 27, 2021

KHEN ĐÁP TRẢ & ĐÙA NHAU (Á NGHI)

 

HUƠNG TÌNH

Em chỉ muốn một nụ hôn đằm thắm

Nhiều nồng nàn, âu yếm nghĩa phu thê,

Thật vẹn toàn một vị ngọt đam mê,

Và thơm ngát hương hoa yêu vừa hái.

Á Nghi**17.6.2008

No comments: