Wednesday, February 10, 2021

XUÂN VỀ & ĐƯỜNG VỀ VẠN NẼO (NGƯ SĨ)

 

XUÂN VỀ

 

Xuân về trên khắp nẽo quê hương

Xứ lạ trời đông tuyết ngập đường

Đất khách lạnh lòng Xuân viễn xứ

Quê người  tấc  dạ Tết  thân thương

Cây nêu  tràng pháo treo đầu ngõ ....

Áo  mới  tung tăng  rão phố  phường...!

Năm tháng phôi pha vầng tóc bạc

Bạn bè ly tán khắp muôn phương.......!

 

Ngư Sĩ

 

 

ĐƯỜNG VỀ VẠN NẼO

 

Đường về vạn nẽo  mịt  mù  khơi

Chốn ấy người  đây  một  góc  trời

Mãi  hẹn ngày về  vui  tổ  ấm

Lần khân tháng đợi  giá  băng rơi

Nghìn trùng  cách trở thương quê mẹ

Vạn dặm  xa xôi  lạnh  xứ người

Mỗi độ Xuân về  đời  viễn  xứ

Cuộc tình non nước  giấc mơ thôi ....!

 

Ngư Sĩ


No comments: