Sunday, February 28, 2021

ĐỜI NGƯỜI-TẾT XONG-ĐỜI TRÔI (PHAN DIÊM-CAO MỴ NHÂN-MINH THÚY THÀNH NỘI)

 


Đời Người
Đời người khó tránh lẽ vô thường
Có xạ thì mình mới có hương
Chớ cậy mùa nam xài quạt trắng
Đừng khoe tháng bấc đắp mền hường
Coi chừng tiếng hảo tai đành gánh
Cảnh giác danh huyền họa phải vương
Nhắc nhở ai kia nên cải hối
Bùi nô Ngọc vẹm khắp thi trường
Phan Diễm Feb/22/2021

Tết Xong
Tết xong, tất cả lại bình thường
Vốn đã quen rồi những sắc hương
Bếp cũ tưởng mơ hồ khói trắng
Vườn xưa như lộng lẫy hoa hường
Lì xì con cháu cười vui vẻ
Chúc tụng bạn bè tỏ vấn vương
Cứ thế, xuân lai xuân khứ mãi
Bolsa luôn đậm nét thương trường
CAO MỴ NHÂN
 
Đời Trôi 
Xuân đi trở lại mộng bình thường
Mấy cánh sen hồng đã nhạt hương
Trải dọc vườn sau tàn đóa cúc 
Về ngang ngõ trước rụng hoa hường 
Ngày trôi nắng bụi vờn lưu luyến
Phút nhả chim trời lượn vấn vương
Tết Sửu qua dần theo sáng tối 
Rằm trăng sắp tỏa sáng đêm trường 
Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 2/21/2021

No comments: