Wednesday, February 17, 2021

UỐNG CẠN ĐÊM BA MƯƠI (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


UỐNG CẠN ĐÊM BA MƯƠI

Người đàn ông
Uống cạn đêm ba mươi
Uống cạn giai điệu  mùa đông vội vả
Giọt  cà phê thôi rơi
Điếu thuốc tàn trên môi
Gấp khúc phần còn lại
Của cuộc đời
Gởi sang mùa , ngày đầu tiên ngơ ngác
Người đàn ông
Uống cạn đêm ba mươi
Còn gì nơi ấy
Tàn hoang vu , sương gió mỏng manh
Trăng cuối mùa cũng khuyết
Gọi vào mây, đá hóa cuội xanh
Cạn nốt đêm ba mươi
Người đàn ông, tròng trành
Chuếnh choáng men đời tí bỉ
Người đàn ông
Uống cạn đêm ba mươi
Đêm cuối cùng của một năm đã mất
Người đàn ông, người hành khất
Tàn đêm đông
Chốn quay lại xa vời
Người đàn ông
Uống cạn những giai điệu rơi
Rồi lặng lẻ , cạn đời đêm ấy


Oklahoma January 4 , 2021
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: