Saturday, September 16, 2023

KHÁM PHÁ PHÚ YÊN CÙNG ROBERT DANHI

 

 


Khám phá Phú Yên cùng Robert Danhi

Explore Phú Yên with Robert Danhi

Dải đất hẹp miền Trung có vô vàn điều tuyệt diệu khám phá mãi không hết, từ những điểm đến, ẩm thực tới con người. Dừng chân ở Phú Yên dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng sao lòng cứ bồi hồi mãi mỗi khi nhắc đến vùng đất thân thương này.

The narrow strip of land in the Central region has countless wonderful things to discover forever, from destinations, cuisine to people. Stopped in Phú Yên even for a short time, but why does the heart always flutter when it comes to this dear land.

 MỜI XEM

CLICK ON LINK

https://www.youtube.com/watch?v=CAkV2MhCBWg&list=RDCMUCF81Px1sy2hXbM36_YhhoYg&start_radio=1

No comments: