Monday, September 11, 2023

THƯƠNG QUÊ NHỚ CẢNH (LÃO CÒ)

 


THƯƠNG QUÊ NHỚ CẢNH

Dù cho đi Mỹ đi tây
Đi mô cũng nhớ cảnh này đồng quê
Nhớ hương đồng nội chiều về
Bờ ao ruộng lúa lũy tre đầu làng

Nhớ tàn cây chuối hai hàng
Rợp che bóng mát đình làng rêu xanh
Nhớ thương mái lá nhà tranh
Bên bờ mương nước xanh xanh lượn lờ

Nhớ trưa bắt cá đắp bờ
Tắm sông lội nước tuổi thơ thả diều...
Bao nhiêu kỷ niệm thân yêu
Một thời tuổi ngọc gợi nhiều nhớ nhung

Thời gian trôi mãi nào ngừng
Thuyền xa bến đỗ chập chùng sóng đưa...
Biết bao nỗi nhớ cho vừa
Thương quê nhớ cảnh dòng thơ tự tình...

Lão cò

No comments: