Sunday, September 17, 2023

NÂNG CẤP QUAN HỆ VỚI MỸ, LIỆU NỀN KINH TẾ VIỆT NAM CÓ CẤT CÁNH? (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Nâng cấp quan hệ với Mỹ, liệu nền kinh tế Việt Nam có cất cánh?

 

Những thoả thuận và thương vụ đạt được trong chuyến thăm của tổng thống Biden đến Hà Nội và sự hợp tác với Mỹ có ý nghĩa gì với nền kinh tế Việt Nam trong thời điểm hiện nay?

 

https://www.youtube.com/watch?v=lF76bCnlFV4&t=78s

 


No comments: