Monday, September 25, 2023

NÚI RỪNG THU (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Núi Rừng Thu

 

Chiều xuống rừng thu lá đổ buồn

Ngõ qua trơn trợt gió mưa tuôn.

Lá rừng mấy độ thu vàng mộng

Núi đá bao mùa đỉnh trắng sương.

Có biết ngàn năm rừng nhớ núi

Nào hay vạn thuở núi thương rừng?

Thu vàng mấy độ rừng thay lá

Núi cứ âm thầm thương tiếc luôn!

 

Hàn Thiên Lương

No comments: