Saturday, September 16, 2023

THU VÀNG (THƠ- DS. NINH BÉ/ TRANH - BẠCH LAN/ BÍCH BILL- TRÌNH BÀY)

 


 

 Thu Vàng 
Nếu Thu đừng thay lá

Thì Đông có đến không

Xuân sẽ còn tươi mãi

Hạ vẫn phơi nắng hồng

Nếu Thu đừng thay lá

Em vẫn mãi chờ mong

Người  nơi vin x

Có còn nhớ em không

Nếu Thu đừng thay lá

Mẹ Cha cứ ch mong

Ngày Hè sao chưa đến

Con có về hay không

Nếu Thu đừng thay lá

Vợ sẽ luôn ngóng chồng

Đi làm ăn x l

Bồng con em cứ trông

Nếu Thu đừng thay lá

Vẫn có ngọn đông phong

Hè về vui đoàn t

Xuân mãi luôn trong lòng 


No comments: