Thursday, September 28, 2023

THU RỤNG TRÁI SẦU (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Thu Rụng Trái Sầu

 

Bao mùa lá rụng thu vàng úa

Em vẫn đầu sông anh cuối sông

Ly cách tình sầu nhìn lá đổ

Cùng nhau khắc khoải nỗi chờ mong!

 

Chẳng phụ nhau lòng mãi vấn vương

Vì sao duyên kiếp lỡ đôi đường

Hồn thu lẫn khuất trong sương khói

Ước hẹn mờ xa vẳng tiếng buồn!

 

Lá úa vàng thu rụng trái sầu

Mơ hồ cõi mộng biết về đâu

Nhớ mong cung mắt rưng dòng lệ

Lặng lẽ mình chung một nỗi đau!

 

Qua mấy thu rồi đợi rất lâu

Tóc anh nay cũng đã phai màu

Mắt em chắc cũng vương nhiều lệ

Vì nỗi đau buồn cuộc biển dâu!

 

Sang năm lá vẫn vàng thu úa

Chắc cũng chờ trông đến nao lòng

Em mãi đầu sông nhìn lá đổ

Còn anh thơ thẩn cuối dòng sông!

 

Hàn Thiên Lương

No comments: