Tuesday, September 12, 2023

TRIỂN VỌNG KINH TẾ TRONG ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VIỆT-MỸ (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


 Triển vọng kinh tế trong đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ 

Kinh tế Việt Nam sẽ hưởng lợi như thế nào khi nâng mối quan hệ với Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện và Việt Nam cần phải làm gì để tranh thủ cơ hội này để vượt qua những khó khăn trước mắt cũng như phát triển nền kinh tế thịnh vượng?

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_dU2jAn1zE


No comments: