Wednesday, September 13, 2023

TAO CHÔN MẦY (LAN PHI)

 


TAO CHÔN MẦY...

 

tao chôn mầy ngày nắng rát tháng ba

con tỉnh lộ hoang tàn mùa binh lửa

tiễn đưa mầy thể thân còn một nửa

nửa bầy nhầy trong tấm áo Poncho

 

toa chôn mầy với mắt lệ đã khô

cố vuốt mặt đôi mắt trừng rách khóe

hay mầy tiếc tuổi đời còn quá trẻ

đời lính buồn có lẽ chửa lần yêu

 

lấp mộ buồn ngày xuống vội liêu xiêu

rót nắp nước thay cho chung rượu nhạt

đốt điếu thuốc Bastos xanh tiễn bạn

mầy đã tròn tuổi loạn một đời trai

 

vĩnh biệt mầy nằm lại chẳng có ai

chỉ rừng núi làm bạn đời muôn thuở

hãy yên nghỉ chẳng còn gì trăn trở

tao đi đây...nhớ phù hộ cho tao

 

mấy chục thằng từng sống chết có nhau

thôi đã vậy ...đứng nghiêm chào lần cuối

đời chiến binh xem thân như hạt bụi

hôm nay mầy ...mai có lẽ tới tao

 

chuyện tử sinh thì ai biết thế nào

cuộc sống chết lấy chiến bào gói xác....

Biệt động quân...sát...sát...sát...sát

đường đạn đi 9 nút cũng như bù....


Lan Phi.

 


No comments: