Thursday, September 14, 2023

NGĂN CÁCH (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


                             Ngăn Cách

 

Ta nay đã trắng từng chân tóc

Ngoảnh lại mịt mờ cảnh núi sông

Biết ai tri kỷ cùng tâm sự

Để tỏ lòng nhau chữ sắt son !

 

Bìm bịp có kêu chiều nước lớn

Hạ vàng quốc còn gọi bên sông?

Chinh phụ chờ trông mòn hơi thở

Kẻ ở miền xa muối xát lòng!

 

Ngóng đợi bao năm khô tròng mắt

Cớ gì cứ mãi thế gian sầu

Làm sao cho khỏi trần gian khổ

Để kiếp con người thoát bể dâu !

 

Mơ ước giữa đời hay ảo ảnh

Khiến bước con người mãi chong chênh

Như chiếc thuyền nan chiều sóng động

Bến bờ xa khuất phải lênh đênh !

 

Chao ơi đi giữa cõi điêu linh

Đường qua ngõ lại thật buồn tênh

Trong cõi con người phù du mộng

Bể sầu năm tháng cứ mông mênh!

 

Mới hay phai tàn từ thiên cổ

Có ai đẹp mãi nét dung nhan

Suốt đời giữ được xanh màu tóc?

Cỏ lá vào thu cũng úa vàng !

 

Hàn Thiên Lương

No comments: